+370 ( 41 ) 52-39-27

Papilės g. 3, LT-76196 ŠŠiauliai
Apklausos
Šiuo metu apklausų nėra.

Auklėtojas

Auklėtojo padėjėjas

Darbininkas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

Inžinierius kompiuterininkas

Judesio korekcijos mokytojas

Kiemsargis

Logopedas

Mokytojo padėjėjas

Pagalbinis virtuves darbininkas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Psichologas

Raštinės archyvo vedėjas

Tiflopedagogas

Valytojas

Virėjas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  medicininėms procedūroms atlikti

Vyr.virėjas

Vyr.buhalteris