object2115633306  +370 ( 41 ) 52-39-27

 

object1838431219  Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Apklausos
Šiuo metu apklausų nėra.
Pavardė, vardas  Išsilavinimas Specialybė Pareigos Kvalifikacija
Begonienė Vilma aukštasis muzikos mokytojo ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja vyresniojo mokytojo
Beniušaitė Dalia aukštasis ikimokyklinė pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Čekanauskienė Rūta aukštasis socialinio pedagogo socialinė pedagogė socialinio pedagogo
Gudonis Vytautas aukštasis tiflopedagogika psichologas I kategorijos psichologo
Kantauskienė Daina aukštasis pradinio mokymo pedagogika ir metodika priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininko
Kaulinienė Algina aukštasis logopedija logopedė vyresniojo logopedo
Kaušienė Irena aukštasis pradinio mokymo pedagogika ir metodika ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Klevickienė Aida aukštasis kūno kultūra ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo mokytojo
Kvietkauskienė Jurgita aukštasis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinio ugdymo auklėtoja auklėtojo
Liakaitė Regina aukštasis ikimokyklinė pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Norienė Ilona aukštasis ikimokyklinė pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Petravičienė Eugenija aukštasis tiflopedagogika tiflopedagogė vyresniojo tiflopedagogo
Romanovaitė Jolanta aukštesnysis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Stulpinienė Aldona aukštasis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Tamošauskienė Jurgita aukštasis specialioji pedagogika(tiflopedagogika) ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Tverijonienė Irma aukštasis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtojo
Palmira Vasiliauskienė aukštasis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininko
Volodkaitė Violeta aukštasis tiflopedagogika tiflopedagogė vyresniojo tiflopedagogo
Asta Žvigaitienė aukštasis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininko

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra