object2115633306  +370 (41) 52-39-25

 

object1838431219 Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

1 ketvirtis. Gera savijauta padeda mokytis, dirbti, bendrauti

Norėdami pasiekti gerų ugdymosi rezultatų įstaigoje stengiamės užtikrinti palankų mikroklimatą visiems ugdytiniams. Tai sąlygoja kompleksas priemonių: socialinis saugumas, psichologinis saugumas, fizinis saugumas. Grupėse vaikams diegiami saugaus elgesio savo aplinkoje, gatvėje, viešose vietose įpročiai, sveikos gyvensenos principai. Tai komandinis grupės personalo darbas. Tam padeda grupės susitarimai, sistemingas kasdienių gyvenimo įgūdžių formavimas. Džiugu, kad jau gauname savo pastangų grįžtamąjį ryšį. Tėvų bendruomenė aktyviai dalyvauja sprendžiant vaikų saugumo problemas.

Didelį dėmesį skiriame gebėjimui gyventi tarp žmonių, saugiam elgesiui artimoje aplinkoje, viešose erdvėse. Gera nuotaika ir savijauta randama būdami gamtoje – mūsų įstaigos ugdytinių ypač miesto parke, o taip pat sportuodami, žaisdami lauke, relaksuodami, Išmaniųjų erdvių” kambaryje. Akcentuojame, kaip svarbu žinoti savo vardą, pavardę, adresą – dauguma vaikų tai žino. Aiškinamės, ką daryti pasimetus, kaip elgtis su nepažįstamais žmonėmis. Šiomis temomis diskutuojame ir su ugdytinių tėvais.

Psichologinis saugumas – svarbus faktorius gerai savijautai ir sėkmingam ugdymuisi. Vaikų grupė jau tapo bendruomene, išmoko kontroliuoti savo veiksmus, valdyti emocijas, užjausti, paguosti nuliūdusį. Vaikai pastebi netinkamą draugų elgesį, perspėja juos dėl to. Adekvačiai elgiasi su SUP turinčiais grupės draugais, rodo iniciatyvą įtraukti juos į bendras veiklas.

Kalbant apie konkrečias veiklas, kurias paskatino Sveika mokykla – priešmokyklinio amžiaus grupės vaikai pasirūpino savo sveikata ir stiprino psichologinę bei dvasinę savijautą mokydamiesi medituoti. Ugdytiniai puikiai meditavo jau pačius pirmuosius kartus https://youtu.be/sVdl0TZLcHQ . Vaikams užsiėmimas labai patiko ir ši praktika sėkmingai taikoma tolimesnėse veiklose, kai vaikams reikia nuraminti savo kūną, mintis, pasisemti kosminės energijos, įsiklausyti ir išgirsti save bei pasaulį.

Su 4–5 m. vaikais išsikalbėta, kas galėtų padėti, kad pasijaustume geriau. Klausantis klasikinės muzikos pabandė atsipalaiduoti, nusiraminti, panaudojo penkių pirštų nusiraminimo pratimą. Taip pat vaikams buvo pasiūlyta užsimerkti ir paklausyti, kaip skamba muzika, kai mes tylime ir būname užsimerkę. Nusiraminimui panaudoti meditaciniai kamuoliukai, plunksnelės. Su vaikais aptarta, kaip jaučiamės, kai esame nusiraminę, ramūs ir kaip jautėmės prieš tai. Po šio užsiėmimo vaikai pasidalijo savo įspūdžiais: „kaip įdomu tyloj klausytis muzikos“; „man patiko penkių pirštų pratimas“; „aš visai nejaučiau, kaip toli plunksną nupūčiau užsimerkęs“; „ar mes galėsime dažniau nusiraminti?“. Pritaikytos ir turimos technologinės priemonės, skirtingos erdvės.

Ne mažiau svarbus atsipalaidavimas ir mažesniems – 3–4 m. ugdytiniai klausydamiesi ramios muzikos atsipalaidavo, savo kūno judesiais improvizavo pagal muzikos melodiją, lavino kūrybiškumą, dėmesio koncentraciją. Lopšelio grupėse panaudoti pratimų kompleksai ant masažinių kilimėlių – malonumas tiek jais keliauti, tiek susidėlioti pagal savo norus.

Visos organizuotos veiklos, padėjo palaikyti gerą nuotaiką grupėse ir gerą psichologinį klimatą įstaigoje. Pati tematika paskatino pedagogus paieškoti įvairesnių atsipalaidavimo formų, jų pritaikymo vaikams, praktinio išbandymo, pastiprino grupių komandų tarpusavio bendravimą.

 

Aurelija Leišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Irena Kaušienė, vyresnioji auklėtoja

Jurgita Kvietkauskienė, vyresnioji auklėtoja

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas