object2115633306  +370 (41) 52-39-25

 

object1838431219 Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Projektas „Adventas kviečia pabūti kartu“

Projekto siekiama, kad vaikai susipažintų  su Advento laikotarpio tradicijomis ir perimtų lietuvių tautos istorinį bei kultūrinį palikimą. Dalyvaudami vakaronėje „Advento spiralė“ vaikai susikaups, mokinsis išlaukti.

Kurdami su suaugusiais advento vainiką, vaikai  išsiaiškins jo prasmę. Klausydami kūrinio „Stebuklinga Kūčių nakties pasaka“, vaikai sužinos kūdikėlio Jėzaus gimimo istoriją, bandys patys pasakoti ir demonstruoti paveikslėlių seką, praturtins žodyną. Gamindami žibintus, vaikai įgys praktinių gebėjimų, patirs bendrystės ir kūrybiškumo jausmą. Vaikai sužinos, kad gamtos laiko ritmai rikiuoja žmogaus darbų ir kalendorinių švenčių seką.

Projektas įgyvendindamas 2020 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais.

Projektą organizavo bei vykdys ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Vilma Gurejevienė, Asta Žvigaitienė, meninio ugdymo mokytoja Vilma Begonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Leišienė.

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”