object2115633306  +370 (41) 52-39-25

 

object1838431219 Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Darbo grupės:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogų metodinė grupė

Pirmininkė – Daina Kantauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Sekretorė – Irena Kaušienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė.

Nariai – visi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, neformalaus ugdymo mokytoja.

 

Švietimo pagalbos specialistų  metodinė grupė:

Pirmininkė – Rūta Čekanauskienė, socialinė pedagogė,

Sekretorė – Jurgita Tamošauskienė, tiflopedagogė.

Nariai:

Aida Klevickienė, judesio korekcijos mokytoja, plaukimo instruktorė,

Jolanta Grublienė, specialioji pedagogė,

Algina Kaulinienė, logopedė,

Eugenija Petravičienė, tiflopedagogė.

 

 

Veiklos kokybės įsivertinimo (2021 m.) darbo grupė:

Pirmininkė – Aurelija Leišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Nariai:

Giedrė Pipinytė-Grunskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Jurgita Kvietkauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Dalia Beniušaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Vilma Maslauskė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Ilona Norienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Asta Žvigaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 

Projektinio veiklos kokybės įsivertinimo (2021 m.) darbo grupė (pagal projektą „Neformaliojo vaikų švietimo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“)

Pirmininkė – Aurelija Leišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Nariai:

Ilona Norienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Palmira Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Irena Kaušienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Orinta Klevickienė, raštinės administratorė.

 

Sudarytos atskiros darbo grupės skirtingoms veiklos sritims įgyvendinti (lauko edukacinių aplinkų kūrimo, švenčių ir renginių organizavimui, projektinių veiklų plėtojimui ir kt.), kuriose dalyvauja pedagogai, pagalbos vaikui specialistai bei auklėtojų / mokytojų padėjėjai.

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės