object2115633306  +370 (41) 52-39-25

 

object1838431219 Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Logopedė

Logopedas vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, teikia siūlymus Vaiko gerovės komisijai dėl logopedinės pagalbos skyrimo, atsižvelgdamas į miesto švietimo skyriaus Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymas planuoja ir organizuoja ugdomąją veiklą (individualias, grupines, pogrupines kalbos , kalbėjimo ir komunikacijos  ugdymo  pratybas).

Bendradarbiauja su įstaigoje dirbančiais švietimo pagalbos specialistais, pedagogais, tėvais dėl kalbos, kalbėjimo ir  komunikacijos sutrikimų šalinimo ir logopedinio darbo tęstinumo grupėse ir namų aplinkoje .

 

Kilus klausimams galite kreiptis:

Logopedė Algina Kaulinienė

El .p. algina.kauliniene@parc.lt

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”