object2115633306  +370 (41) 52-39-25

 

object1838431219 Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

„Obuoliukų“ ikimokyklinio ugdymo grupė 

2021-2022 mokslo metai

Grupę lanko 5 metų amžiaus vaikai.

2020 -2021 mokslo metai

„Obuoliukų” grupę lanko 17 vaikų: 5 mergaitės ir 12 berniukų, kurių amžius 4–5 metai. Vaikai smalsūs, judrūs. Jaučia norą tyrinėti, ieškoti, atrasti, pažinti savo aplinką, rasti atsakymus į kylančius klausimus. Grupės veiklose vykdomas sistemingas ugdomosios veiklos planavimas, modernizuojant ugdymo(si) procesą inovatyvių, interaktyvių priemonių pagalba. Didelį dėmesį skiriame individualių gebėjimų lavinimui, individualios pažangos bei pasiekimų vertinimui. Džiaugiamės bendradarbiavimu ir partnerystės plėtra su ugdytinių tėvais.

Atkreipiant dėmesį į ugdytinių entuziazmą, norą veikti, vis dažniau renkamės jų pačių pasiūlytas, spontaniškas veiklas, kurių metu integruojame inovatyvias, interaktyvias įstaigos priemones: interaktyvias grindis, lentą, šviesos stalą, robotukus „BEE-BOT”, mulsensorinį kambarį, STEAM (tyrimų) kambarį, konstruktorių kambarį „Kūrėjų pasaulis”.

Aktyviai dalyvaujame darželio ir kitų įstaigų renginiuose, patys organizuojame šventes ir popietes, sportinius renginius, edukacinius užsiėmimus, kurių metu mokomės draugiškai sutarti, bendrauti, įgyti naujos patirties.

Grupėje vykdoma integruojama socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochis” ir ilgalaikė prevencinė programa „Žaidimai moko”.

Grupėje dirba vyresnioji auklėtoja Jurgita Kvietkauskienė, auklėtoja metodininkė Asta Žvigaitienė ir auklėtojų padėjėja Jolanta Astrauskienė. 
PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės