object2115633306  +370 (41) 52-39-25

 

object1838431219 Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

2021 m. kovo mėnesį Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centre vyko respublikinė virtuali paroda „Tyrinėjimo džiaugsmas“ , skirta plėtoti STEAM idėjas ugdymo įstaigose. Virtualioje parodoje dalyvavo 66 pedagogai, iš įvairių Lietuvos švietimo įstaigų. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, specialieji pedagogai, mokytojai pristatė kartu su savo ugdytiniais įgyvendintas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos  veiklas. Parodos organizatoriai parengė dvi STEAM virtualios parodos „Tyrinėjimo džiaugsmas“ elektronines knygeles, kuriose pateiktas idėjas pedagogai galės pritaikyti savo kasdieniniame darbe, ugdant vaikų problemų sprendimo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, tyrinėjimo ir kt. įgūdžius bei gebėjimus.

https://read.bookcreator.com/0RDT4ExBXzLSzBwP8HxI26yAc0y1/ywjFLzaZQV6qQXcwIERPmw

https://read.bookcreator.com/0RDT4ExBXzLSzBwP8HxI26yAc0y1/6QZqGGLuTxuwJWLiJdICCQ

 

Parodos darbo grupės nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Leišienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Giedrė Pipinytė-Grunskienė, Daina Kantauskienė, Jurgita Kvietkauskienė, Ilona Norienė, Vilma Maslauskė, Palmira Vasiliauskienė, Asta Žvigaitienė.

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro bendruomenė laukė, sulaukė ir šventė gražiausią pavasario šventę šv. Velykas, įvairiais būdais, technikomis margindami margučius ir taip papuošdami įstaigos erdves.

Dėkojame projekto-parodos “Imkit mane ir marginkit” organizatoriams: ikimokyklinio ugdymo pedagogėms Vilmai Maslauskei, Giedrei Pipinytei-Grunskienei, Irenai Kaušienei ir Irmai Tverijonienei.

Dėkojame visiems dalyviams už bendradarbiavimą ir pasidalijame šio spalvingo šventinio laikotarpio akimirkomis https://youtu.be/Rafqi8G65No

 Kovo 2226 d. „Smalsučių“ grupės ugdytiniai kartu su ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Tamošauskiene ir socialine pedagoge Rūta Čekanauskiene dalyvavo Draugiškoje socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje „Dramblys“. Vaikai atliko po 2–3 užduotis ar žaidimus savimonei, savitvardai, socialiniam sąmoningumui ugdyti, emocijoms pažinti, atsakingiems sprendimams priimti bei tarpusavio santykiams gerinti. Užsiėmimai buvo įdomūs, netradiciniai, todėl vaikams suteikė daug džiaugsmo, naujų atradimų ir puikiai lavino jau turimus įgūdžius.

Kovo 15–19 dienomis, Petro Avižonio ugdymo centre vyko akcija skirta Pasaulinėms vandens ir žemės dienoms minėti. Sukurti grupių  kūrybinių darbelių paroda pavasario tema. Atlikdami darbus su vaikais aptarėme kaip  kiekvienam reikalingas vanduo, kaip oras ir maistas. O žemę reikia saugoti – ją neteršiant, o globojant.                               

Visuomenės sveikatos specialistė Jordana Kurtinaitienė

Šiemet Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centre Kaziuko mugė niekur nedingo, ji tik pakeitė savo rūbą ir saugiai visus sukvietė į  virtualią aplinką. Centro bendruomenė gamino, kūrė įvairiausius darbelius, o parodos organizatoriai iš jų fotonuotraukų sukūrė knygelę “Darbščios rankos viską gali…Kaziuko mugė” . Kviečiame pasidžiaugti…ir kitiems parodyti.

Nuoroda https://read.bookcreator.com/h29JIZlpDiZkjFuRCbC2HeF5mo82/MNrsSZnkS7Sva3KMjrINgQ

Parodos organizatoriai: Daina Kantauskienė ir Irma Tverijonienė

„Kaip pažinti Lietuvą?“

Š.m. kovo 10 dieną „Žirniukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo Šiaulių miesto priešmokyklinių ugdymo grupių interaktyviame rytmetyje „Kaip pažinti Lietuvą?“,
kurį iniciavo Šiaulių miesto lopšelis-darželis „Coliukė“. Dalyvaujančios įstaigos buvo suskirstytos į 6 poras ir „Žirniukų“ grupės vaikai susitiko su lopšelio-
darželio „Pasaka“ „Bitučių“ grupės vaikais per ZOOM platformą.
Rytmetys prasidėjo Tautinės giesmės giedojimu, vėliau prisistatė komandos, po to vyko klausimų-atsakymų viktorina, kiekviena komanda pateikė po 4 klausimus. Po klausimų sekė praktinė užduotis-iššūkis: pastatyti Gedimino pilį per 10 min. ir iškelti vėliavą. „Žirniukų“ grupės komanda sugalvojo iš antrinių žaliavų (tualetinio popieriaus), o „Bitučių“ grupės komanda – pastatė pilį iš LEGO kaladėlių.
Vaikai įgijo ne tik bendradarbiavimo patirties, bet ir pasitikrino savo žinias apie Lietuvą.

Priešmokyklinės grupės auklėtojos Ilona Norienė ir Asta Žvigaitienė

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro bendruomenė pavasarį pasitiko bendruomeniškumą, pozityvumą ir viltį skleidžiančiu šokiu JERUSALEMA. Kviečiame pasižiūrėti https://www.youtube.com/watch?v=o7-sAN7g6FU

Dėkojame kompleksiniams paslaugų namams „Alka“ už kvietimą prisijungti ir sušokti šį šokį.

Atlikta dar viena  SVEIKATIADOS užduotis vasario mėnesiui “Aktyvi pertrauka”. Tai užduotėlės sveikatai, energijai ir medžiagų apykaitai gerinti. Ginklai kovoti su stresu, nerimu, įtampa.

Sveikatiados iššūkio  pratimukai pagal raides – galima juos atlikti grupėse, koridoriuje, lauke, namuose. Pratimus atliko ne tik įstaigos ugdytiniai, bet ir įstaigos darbuotojai.

Sveikatos specialistė Jordana Kurtinaitienė

Pateikiama informacija  bendruomenei,  yra labai naudinga ir prisideda prie aiškesnio, gyventojams suprantamesnio vakcinacijos proceso.

https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcinavimas

https://www.siauliai.lt/index.php?334197637

https://www.vvkt.lt/index.php?2592100020

Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė“ organizuoja respublikinį ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projektą „Močiutės linksmieji žodeliai“. Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja Vilma Begonienė ir logopedė Algina Kaulinienė pasikvietė „Žirniukų“ priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinį Titą sudalyvauti šiame projekte.

Pasirinkta daina „Sakyk tiesą, sakyk tiesą“ iš Aušros Šiaučiulienės dainų knygos „Aukštaičių dainelės vaikams“. Daina patraukė  žaisminga melodija, senoviniais žodžiais, liaudišku humoru. Repetuodami visi patyrė ir atradimo džiaugsmo, ir „kūrybinių“ kančių. Tačiau rezultatu liko patenkinti, ypač dainingasis mūsų solistas Titas. Projektas tęsis iki kovo mėnesio 26 dienos uždaroje feisbuko grupėje. O paklausyti galite čia https://drive.google.com/file/d/1N_e7yQAL2PLPH0_9B4YEP7GxKC7FFywS/view?usp=sharing

PARTNERIAI

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”

Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”

Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”

Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”

Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”

Klaipėdos regos ugdymo centras

Klaipėdos regos ugdymo centras

Panevėžio regos centras ,,Linelis”

Panevėžio regos centras ,,Linelis”

Sveikatiada

Sveikatiada

Sveika mokykla

Sveika mokykla

Lietuvos mažųjų žaidynės

Lietuvos mažųjų žaidynės