object2115633306  +370 (41) 52-39-25

 

object1838431219 Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

„Naminukai“ ir „Žirniukai“ sudalyvavo nepaprastoje veikloje „Mažas kaip vabalėlis“ su rašytoja ir iliustruotoja Kotryna Zyle. Mažas kaip vabalėlis – unikali paveikslėlių knyga, kurioje per vabalėlio Ūpo pasaulio pažinimo istoriją vaikams atskleista suvokimo pločio ir žiūros taško svarba mūsų gyvenime. Autorė skaitė istoriją, kartu su vaikais tyrinėjo iliustracijas ir bandė atsakyti į didelius mažo vabalėlio klausimus.

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro sporto veiklas organizuojanti komanda surengė orientacinį žygį pas socialinius partnerius. Šio žygio tikslas – stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais lopšelių-darželių „Coliukė”, „Gluosnis”, „Sigutė”, „Žilvitis” per sportines veiklas.

Žygiu siekiama stiprinti ugdytinių ištvermę, dėmesingumą; didinti ugdytinių orientavimosi aplinkoje įgūdžius; mokyti naudotis žemėlapiu žygio metu; susipažinti ir pagal galimybes žaisti su bendraamžiais fizinio aktyvumo žaidimus.

Žygiuoti gegužės mėn. pakviesti ir socialiniai partneriai, atsižvelgiant į ugdytinių galimybes ir atstumus tarp įstaigų. Iš mūsų įstaigos žygyje dalyvauti ruošiasi 4-ios grupės. Pirmieji startavo „Žirniukų” grupės ugdytiniai su auklėtoja Ilona, auklėtojos padėjėja Birute bei logopede Algina. Keliavo stebėdami žemėlapį, skaitė gatvių pavadinimus, surado tarpinį objektą – S. Daukanto gimnaziją, matė Šiaulių respublikinę ligoninę, stebėjo realias eismo sąlygas, mokėsi saugiai pereiti gatvę, atpažino kelio ženklus, aiškinosi jų reikšmes. Pamatė Medelyno progimnaziją, užtikrindami saugaus atstumo reikalavimus susitiko su draugais iš ,,Žilvičio” darželio – pažaidė judrių žaidimų (kiekviena įstaiga su savo vaikais) ir atsisveikinę, pavargę, sukaitę, bet laimingi grįžo į darželį. Vaikai sakė: ,,patiko eiti, tik labai pavargom”.

Antroji į orientacinį žygį keliavusi komanda – „Naminukų” grupės vaikai. Jų kryptis – lopšelis-darželis „Sigutė”. Vaikai keliavo sekdami iš anksto paruoštu žemėlapiu, tarpinėse stotelėse įveiktą tikslą pažymėdami štampukais ant rankos. Atvykus į darželį, mūsų laukė naujos pažintys (kaip būtina šiuo metu – matantis ir bendraujant tik per atstumą) ir įdomios veiklos.

Socialinis partneris – „Sigutės“ lopšelis-darželis prisijungė prie orientacinio žygio iniciatyvos, išsirengė į pirmąjį šių metų žygį ir atkeliavo iki Petro Avižonio ugdymo centro. Vaikai sakė, kad esame „labai labai toli!“ – taip mažoms kojytėms atrodė mus skiriantis 1,4 km. Saugaus atstumo išlaikymas – mūsų prioritetas! Tad vieni kitiems pamojuodami, iš tolo parodydami kaip žaisti mokomės bendrauti kitaip 🙂

Savo žygio įspūdžius keliauninkai užfiksavo šypsenėlėse, sakydami, kad jiems labai patiko 🙂 Kuo labai džiaugiamės.

Kiek mažesnėmis kojytėmis, bet ištvermingi mūsų „Obuoliukų“ grupės ugdytiniai keliavo iki lopšelio-darželio „Gluosnis“. Supratome, kad sekantis maršrutas šiems vaikams turi būti ilgesnis O orientuotis žemėlapyje ir pažinti kelio ženklus sekėsi šauniai!

Paskutinieji orientacinio žygio dalyviai – „Smalsučiai“, taip pat sėkmingai įveikę žygį iki socialinių partnerių lopšelio-darželio „Sigutė“. Grįžo pasportavę ir kelionės vietas pasižymėję žemėlapyje.

Orientacinio žygio apibendrinimas – vaikai įveikė numatytus atstumus iki socialinių partnerių, sekė žemėlapiu ir jame žymėjosi, dalyvavo fizinio aktyvumo veiklose ir bent iš tolo susimojavo su kitų įstaigų ugdytiniais. Toks žygis užskaitytas ir su mintimis įgyvendinti ir daugiau!

Dar viena orientacinio žygio kryptis –  iš Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ į Šiaulių lopšelį-darželį „Sigutė“. Ačiū prisijungusiems pakeliauti ir pasidalinti savo įspūdžiais 🙂

 

Akcija „Judrūs vaikai – gamtos vaikai“

Balandžio 27 dieną centro kiemelyje vyko akcija „Judrūs vaikai – gamtos vaikai“, skirta sveikesnės aplinkos kūrimui bei sveiko gyvenimo būdo puoselėjimui,
paįvairinant kasdieninę veiklą netradicine veikla. Sporto komandos suorganizuota akcija mažiesiems, panaudojant įvairias netradicines priemones: kartono dėžes, plastiko butelius, popierinius ritinėlius, malkos judriai estafetei. Prieš rungtis atlikta linksmoji mankšta išlaikant saugius karantino reikalavimus. Pasibaigus
akcijai lauke visos netradicinės priemonės buvo surūšiuotos pagal paskirtį ir nuostata: gyventi švariau ir sveikiau.

Visuomenės sveikatos specialistė Jordana Kurtinaitienė

„Naminukų“ grupės vaikai dalyvavo tradiciniame Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų renginyje „Priešmokyklinuko mokyklėlė“. Šiemet „Priešmokyklinuko mokyklėlė“ pakvietė pedagogus ir jų ugdytinius dalyvauti interaktyvaus patirtinio ugdymo projekte, kurio tikslas skatinti priešmokyklinio ugdymo pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą, kuriant edukacines užduotis ir organizuojant interaktyvias veiklas. „Naminukų“ grupės vaikai kartu su pedagoge Daina Kantauskiene, mokytojo padėjėja Aurelija Mikšiūniene, auklėtojos padėjėja Oksana Kuveikiene priėmė ir įveikė visus organizatorių pasiūlytus penkis iššūkius – socialinės, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo ir meninėje kompetencijos srityse.

Vaikai pasitikrino savo žinias mindami mįsles, atkoduodami atsakymus QR skaitytuvu, žaisdami interaktyvų Kahoot žaidimą „Aš žinau“, atlikdami užduotis porose, komandose, fiksuodami rezultatus diagramomis, kurdami sveiko maisto paveikslus, kūrybinius darbelius Mamų dienai.

Projektas „Stalo ir šaškių žaidimai“ padeda plėtoti vaikų domėjimąsi stalo žaidimais, padėti pajausti kūrybinį džiaugsmą.
Uždaviniai:
– Skatinti žaisti stalo žaidimus, konstruoti, savaip kurti taisykles.
– Užmegzti draugiškus santykius su bendraamžiais.
– Lavinti protą, loginį mąstymą ir vaizduotę.
Projektas vyko balandžio mėn., kuriame centro vaikai po pietų miegelio pasinėrė į kūrybos procesą, fantazavo, spontaniškai improvizavo. Išradingai, nepaprastai naudojo įvairias medžiagas, priemones. Džiaugėsi savitu veikimo procesu ir rezultatu. Turiningai plėtojo pačių pasirinktus kūrybinius stalo žaidimus.
Šiuo projektu siekėme maksimalaus vaikų užimtumo. Ši veikla lavino vaikų motoriką. Įvairūs žaidimų siužetai žadino vaikų vaizduotę, didino kalbos ir sąvokų lobį, teikė džiaugsmą. Stalo žaidimas – tai turiningas ir įvairus vaikų poilsis laisvalaikiu po intensyvesnės protinės veiklos.

Organizatorės Aida Klevickienė ir Jolanta Romanovaitė dėkoja pedagogams ir vaikams už aktyvų dalyvavimą.

2021 m. kovo mėnesį Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centre vyko respublikinė virtuali paroda „Tyrinėjimo džiaugsmas“ , skirta plėtoti STEAM idėjas ugdymo įstaigose. Virtualioje parodoje dalyvavo 66 pedagogai, iš įvairių Lietuvos švietimo įstaigų. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, specialieji pedagogai, mokytojai pristatė kartu su savo ugdytiniais įgyvendintas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos  veiklas. Parodos organizatoriai parengė dvi STEAM virtualios parodos „Tyrinėjimo džiaugsmas“ elektronines knygeles, kuriose pateiktas idėjas pedagogai galės pritaikyti savo kasdieniniame darbe, ugdant vaikų problemų sprendimo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, tyrinėjimo ir kt. įgūdžius bei gebėjimus.

https://read.bookcreator.com/0RDT4ExBXzLSzBwP8HxI26yAc0y1/ywjFLzaZQV6qQXcwIERPmw

https://read.bookcreator.com/0RDT4ExBXzLSzBwP8HxI26yAc0y1/6QZqGGLuTxuwJWLiJdICCQ

 

Parodos darbo grupės nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Leišienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Giedrė Pipinytė-Grunskienė, Daina Kantauskienė, Jurgita Kvietkauskienė, Ilona Norienė, Vilma Maslauskė, Palmira Vasiliauskienė, Asta Žvigaitienė.

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro bendruomenė laukė, sulaukė ir šventė gražiausią pavasario šventę šv. Velykas, įvairiais būdais, technikomis margindami margučius ir taip papuošdami įstaigos erdves.

Dėkojame projekto-parodos “Imkit mane ir marginkit” organizatoriams: ikimokyklinio ugdymo pedagogėms Vilmai Maslauskei, Giedrei Pipinytei-Grunskienei, Irenai Kaušienei ir Irmai Tverijonienei.

Dėkojame visiems dalyviams už bendradarbiavimą ir pasidalijame šio spalvingo šventinio laikotarpio akimirkomis https://youtu.be/Rafqi8G65No

 Kovo 2226 d. „Smalsučių“ grupės ugdytiniai kartu su ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Tamošauskiene ir socialine pedagoge Rūta Čekanauskiene dalyvavo Draugiškoje socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje „Dramblys“. Vaikai atliko po 2–3 užduotis ar žaidimus savimonei, savitvardai, socialiniam sąmoningumui ugdyti, emocijoms pažinti, atsakingiems sprendimams priimti bei tarpusavio santykiams gerinti. Užsiėmimai buvo įdomūs, netradiciniai, todėl vaikams suteikė daug džiaugsmo, naujų atradimų ir puikiai lavino jau turimus įgūdžius.

PARTNERIAI

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”

Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”

Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”

Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”

Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”

Klaipėdos regos ugdymo centras

Klaipėdos regos ugdymo centras

Panevėžio regos centras ,,Linelis”

Panevėžio regos centras ,,Linelis”

Sveikatiada

Sveikatiada

Sveika mokykla

Sveika mokykla

Lietuvos mažųjų žaidynės

Lietuvos mažųjų žaidynės