object2115633306  +370 (41) 52-39-25

 

object1838431219 Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

2021 m. kovo mėnesį Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centre vyko respublikinė virtuali paroda „Tyrinėjimo džiaugsmas“ , skirta plėtoti STEAM idėjas ugdymo įstaigose. Virtualioje parodoje dalyvavo 66 pedagogai, iš įvairių Lietuvos švietimo įstaigų. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, specialieji pedagogai, mokytojai pristatė kartu su savo ugdytiniais įgyvendintas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos  veiklas. Parodos organizatoriai parengė dvi STEAM virtualios parodos „Tyrinėjimo džiaugsmas“ elektronines knygeles, kuriose pateiktas idėjas pedagogai galės pritaikyti savo kasdieniniame darbe, ugdant vaikų problemų sprendimo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, tyrinėjimo ir kt. įgūdžius bei gebėjimus.

https://read.bookcreator.com/0RDT4ExBXzLSzBwP8HxI26yAc0y1/ywjFLzaZQV6qQXcwIERPmw

https://read.bookcreator.com/0RDT4ExBXzLSzBwP8HxI26yAc0y1/6QZqGGLuTxuwJWLiJdICCQ

 

Parodos darbo grupės nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Leišienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Giedrė Pipinytė-Grunskienė, Daina Kantauskienė, Jurgita Kvietkauskienė, Ilona Norienė, Vilma Maslauskė, Palmira Vasiliauskienė, Asta Žvigaitienė.

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės