object2115633306  +370 (41) 52-39-25

 

object1838431219 Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Specialioji pedagogė

 Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, kuriems Pedagoginėje Psichologinėje Tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Organizuoja individualias ir grupines specialiąsias pedagogines pratybas 2–3 kartus per savaitę savo kabinete arba grupinėje veikloje. Pratybų metu plėtoja specialiųjų poreikių vaikų pažinimo kompetenciją, ieško būdų, kaip lengviau įsisavinti mokomąją medžiagą. Daug dėmesio skiria smulkiosios motorikos įgūdžių lavinimui. Bendradarbiauja su pedagogais, tėvais, teikia rekomendacijas dėl ugdymo tęstinumo grupėje ir namuose. Pasitelkdama vaikų idėjomis, kūrybiniais atradimais, dalyvauja respublikiniuose konkursuose, parodose.

Specialusis ugdymas darželyje vyksta per žaidybines veiklas, išryškinant vaiko stipriąsias puses bei lavinant silpnąsias. Sudarykime vaikams galimybę išreikšti save ir savo gebėjimus.

Tam reikalinga:

  • stimuliuojanti aplinka, tikslingai parinktos priemonės;
  • tinkami metodai, būdai, skatinantys vaiko saviraiškos laisvę;
  • vaiką aktyvinanti, įdomi veikla, skatinanti jo smalsumą, išradingumą ir kūrybingumą;
  • teigiamos, džiugios emocijos;
  • pedagogo aktyvinimas ir skatinimas tolimesnei veiklai.

 

Kilus klausimams galite kreiptis:

Specialioji pedagogė Jolanta Grublienė

Tel. nr. 860809013  (I-V 9.00–13.00)

El .p. jolanta.grubliene@parc.lt

Lankstinukas smulkioji motorika

Lankstinukas pojūčiai

Lankstinukas pažintinių funkcijų lavinimas

 

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”