object2115633306  +370 (41) 52-39-25

 

object1838431219 Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Pavardė, vardas  Išsilavinimas Specialybė Pareigos Kvalifikacija
Begonienė Vilma aukštasis muzikos mokytojo ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja vyresniojo mokytojo
Čekanauskienė Rūta aukštasis socialinio pedagogo socialinė pedagogė socialinio pedagogo
Kantauskienė Daina aukštasis pradinio mokymo pedagogika ir metodika ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininko
Kaulinienė Algina aukštasis logopedija logopedė vyresniojo logopedo
Kaušienė Irena aukštasis pradinio mokymo pedagogika ir metodika ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Klevickienė Aida aukštasis kūno kultūra plaukimo instruktorė, judesio korekcijos pedagogė vyresniojo mokytojo
Kriaučiūnienė Gražina aukštasis ikimokyklinė pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Kvietkauskienė Jurgita aukštasis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Liakaitė Regina aukštasis ikimokyklinė pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Maslauskė Vilma aukštasis auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Norienė Ilona aukštasis ikimokyklinė pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Petravičienė Eugenija aukštasis tiflopedagogika tiflopedagogė vyresniojo tiflopedagogo
Giedrė Pipinytė Grunskienė aukštasis meno pedagogika, dailė, dizainas priešmokyklinio ugdymo pedagogė vyresniojo auklėtojo
Romanovaitė Jolanta aukštesnysis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Tamošauskienė Jurgita aukštasis specialioji pedagogika(tiflopedagogika) ikimokyklinio ugdymo auklėtoja vyresniojo auklėtojo
Taurienė Nerilė aukštasis specialioji pedagogika ir logopedija specialioji pedagogė, logopedė vyresniojo specialiojo pedagogo
Tverijonienė Irma aukštasis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtojo
Palmira Vasiliauskienė aukštasis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininko
Asta Žvigaitienė aukštasis ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininko

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis“
Panevėžio regos centras ,,Linelis“
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas