object2115633306  +370 (41) 52-39-25

 

object1838431219 Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Gimimo metai 2016 m. 2016 – 2017 m. 2017 m. 2020 – 2021 m.
Vietų skaičius 2 1 2 3

 

Jei žemėje yra stebuklų, tai jie vyksta teatre.

(K. Stanislavskis)

„Nykštukų“ grupės vaikai lankėsi Šiaulių Dramos teatre. Apie teatro stebuklus pasakojo Lietuvos aktorius, fotomenininkas Juozas Bindokas. Teatro užkulisiai – paslaptinga erdvė, kurioje vyksta žiūrovui nematomas spektaklio kūrybinis procesas, o jo kūrimas – sudėtingas darbas reikalaujantis itin didelio kolektyvo ir aktorių atsidavimo. Vaikai apžiūrėjo patalpas, kurios paprastai nėra prieinamos žiūrovams – didžiąją teatro sceną, užkulisius dekoracijų sandėlius, rekvizito kambarius, grimerinę, dekoracijų dirbtuves, persirengimo ir poilsio kambarius. Ir vaikai, ir suaugusieji patyrėme daug teigiamų emocijų ir gerų įspūdžių.

Informaciją parengė auklėtoja Jolanta Romanovaitė

Žaidžiame, įsivaizduojame, programuojame per žaidimą, įdomias priemones. Tai metodinių leidinių „žaismė ir atradimai“ rekomendacijos, darbui su ikimokyklinukais. Norėdamos šias veiklas plėtoti, stiprinti pedagogų skaitmenines kompetencijas balandžio 24–29 dienomis Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro atstovės dalyvavo mokymuose „Robotic for Educators”, kuriuos organizavo Inercia Digital (Ispanija). Mokymuose dalyvauta pagal mūsų centro įgyvendinamą Erasmus+ projektą „INOVACIJOS UGDYME – NUO NAUJŲ SKAITMENINIŲ IKI SPORTO BEI SENSORINIŲ METODŲ“.

O daugiau informacijos apie projektą ir mokymus rasite skiltyje https://www.parc.lt/robotic-for-educators-patirtys-ir-aktualijos-ikimokykliniam-ugdymui/

„Naminukų“ grupės vaikai kartu su auklėtoja Daina Kantauskiene kovo 21 – balandžio 29 dienomis dalyvavo respublikiniame Etwinning projekte „Mažųjų Velykos su IKT“.

Projekto tikslas – integruojant IKT ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų informatinio mąstymo, skaitmeninio raštingumo, problemų sprendimo, aplinkos pažinimo gebėjimus.

Projekto metu tradicinėmis ir IKT priemonėmis buvo kuriami velykiniai atvirukai. Vaikai išbandė  velykinių animuotų istorijų kūrimą su „SchratchJR“ programa. Panaudojant IKT, buvo organizuota STEAM veikla. Visi projekto dalyviai su  agie.io įrankiu sukūrė bendrą piešinį ,,Šv. Velykų belaukiant”. Projekto akimirkos užfiksuotos bendroje knygoje „Mažųjų Velykos su IKT“.

https://www.storyjumper.com/book/read/130494392/PROJEKTAS-Maj-velykos-su-IKT

Informaciją parengė IU auklėtoja Daina Kantauskienė

Balandžio 26 d. Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro STEAM darbo grupės narės Jurgita Kvietkauskienė, Ilona Norienė ir Asta Žvigaitienė vedė respublikinį online žaidimą „Vaikų ugdymo(si) kodas – kūrybiškumas“.

Išsamiau apie šią veiklą rasite: https://www.parc.lt/vaiku-ugdymosi-kodas-kurybiskumas/

 

Balandžio mėn. įgyvendintas centro projektas „Pelėdžiukų“ ir „Smalsučių“ gr. vaikams „Šaškės valdo ir lauke“. Sukurtos priemonės veiklų įgyvendinimui panaudojant gamtinę medžiagą, senus baldus, turimas ugdomąsias priemones (Twister). Organizuota viktorina, kurios metu vaikai sužinojo iš kur kilo šaškės, susipažino su taisyklėmis. Žaidė žaidimą „Kryžiukai–nuliukai“, išbandė smagų ir populiarų žaidimą „Twister“.

Šiuo projektu pavyko populiarinti ir propaguoti stalo žaidimus neįprastoje aplinkoje. Sumaniausiems ir aktyviausiems popietės dalyviams įteiktos padėkos ir dovanėlės.

Projekto organizatorės PU pedagogės Giedrė Pipinytė-Grunskienė, Aida Klevickienė, Irma Tverijonienė, IU auklėtoja Jolanta Romanovaitė

Gyvenant intensyvaus gyvenimo ritmu ir labai grasiame pasaulyje, nepaprastai svarbu tampa mokyti vaikus sustoti, įsiklausyti į tai, kas vyksta aplinkui, kaip skamba tyla, kuo skiriasi įvairūs garsai,  koks jų poveikis mūsų sveikatai. Tad balandžio 27 d. buvo organizuotas tylos dienos minėjimas – Triukšmo diena „Garsiai! Tyliai… Tyliai… Garsiai!“

Šiai dienai daug dėmesio skyrė visuomenės sveikatos biuro specialistė Jordana Kurtinaitienė. Buvo vesta pamokėlė apie triukšmo ir tylos suvokimą, žiūrėtas filmukas apie triukšmo žalą žmogui, buvo atlikta meditacija – pirštukų kvėpavimas, vaikams ir grupių pedagogėms ypač patikęs 😊 Vyko diskusija su vaikais „Triukšmo dienai paminėti“, analizuotos knygelės D. Underwood „Tylioji knygelė“, kuri padėjo atsipalaiduoti ir užmigti pietų miego. Ir R. Romanyšin ir A. Lesiv „Garsiai, tyliai, kuždomis“, pateikusi ne tik įvairių garso šaltinių pavyzdžių, bet ir atkreipusi priešmokyklinukų atkreipė dėmesį į garso žymėjimą skaičiais. Taip pat žaistas žaidimas „Tylos karalius“, atsipalaidavimui klausyta gamtos sukurtų garsų: paukštelių čiulbesio, jūros ošimo.

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Leišienė ir Visuomenės sveikatos biuro specialistė Jordana Kurtinaitienė

2022 m. gegužės 3 d. „Smalsučių“ grupės bendruomenė mūsų centrui padovanojo raudonąjį kamieninį serbentą . Tai dar vienas augalas mūsų kuriamam pažintiniam sodui. Ačiū „Smalsučių“ komandai už šią iniciatyvą 😊

Balandis švaros mėnuo. Visi norime matyti švarią, gražią gamtą. Kiekvienas esame žemės vaikas ir gyvendami joje turime elgtis taip, kad ateinančioms kartoms paliktume ją gražesnę. Tad atšilus orams ir bundant gamtai,  mūsų centro ugdytiniai „Obuoliukų“ grupės vaikai aktyviai prisijungė prie respublikinės akcijos „Judrūs vaikai – gamtos draugai“, kurią inicijavo respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Pagrindinis šios akcijos tikslas ugdyti vaikų  sveiko gyvenimo nuostatas, mokyti tausoti gamtą, skatinti aktyviai judėti gryname ore.  Balandžio 20 dienos  rytmetį visi išskubėjome į centrinį miesto parką.  Kad puiki nuotaika lydėtų darbe, atlikome nuotaikingą mankštą. Po mankštos visi energingai ir linksmai nusiteikę kibome į darbus. Pasiskirstę, kas su kuo kibs į darbus, pasiėmę šiukšlių maišus ir pirmyn….Kaip smagu judėti, veikti ir mankštintis gryname ore, o buvimas gamtoje suteikė daug džiaugsmo, leido  nuveikti daug gerų darbų.

„Obuoliukų“ gr. auklėtojos: A.Žvgaitienė ir J.Kvietkauskienė

Priešmokyklinės „Smalsučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikinėje švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių interaktyvioje konferencijoje „Mano Velykos“, skirtą nuostabiai gamtos atbudimo, augmenijos prisikėlimo šventei. Šios šventės simbolis – dažytas kiaušinis bei tradicijų puoselėjimas. Tai gyvybės, gėrio, derlingumo, gamtos atbudimo šventė.

Konferencijos organizatorius – Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“
Mūsų dalyviai pristatė filmuotą medžiagą „Kaip Smalsučiai ruošiasi Šv. Velykoms“. O pasiruošti padėjo Eivos mama Kristina. Ačiū jai! Konferencijos metu vaikams labai patiko žaisti Kahoot. Akimirkos https://youtu.be/M5f-Hu40_7M .

 

1 2 3 9

PARTNERIAI

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”

Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”

Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”

Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”

Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”

Klaipėdos regos ugdymo centras

Klaipėdos regos ugdymo centras

Panevėžio regos centras ,,Linelis”

Panevėžio regos centras ,,Linelis”

Sveikatiada

Sveikatiada

Sveika mokykla

Sveika mokykla

Lietuvos mažųjų žaidynės

Lietuvos mažųjų žaidynės

Elektroninis dienynas

Elektroninis dienynas